Suunnittelupalvelu

Kolme omaa CAD/CAM -suunnittelijaamme sekä käytössämme oleva asiantuntijaverkosto tuovat tärkeän tieto-taitonsa suunnitteluprosessiin, jonka seurauksena on syntynyt jo useita innovatiivisia kokonaisuuksia vedenkäsittely- ja prosessiteollisuuden käyttöön sekä voimalaitosten ja konepajojen erityistarpeisiin. Suunnittelupalveluamme hyödyntävät myös meiltä alihankintaa tilaavat yritykset.

 

Eritysalamme ovat erilaiset materiaalin siirtoon, käsittelyyn ja varastointiin tarvittavat kuljettimet ja laitteet, joissa oikealla mitoituksella ja laiteratkaisuilla voidaan päästä huomattaviin energiansäästöihin. Muutospiirrämme myös asiakkaiden vanhat kuvat CAD-muotoon, jolloin niitä on helppo muuttaa, selata ja pitää ajan tasalla.

 

Yritys käyttää suunnittelussaan Inventor 3D ohjelmistoa, jolla kappaleista saadaan hyvä mallinnus myös kolmiulotteisena.